This course has been taught within the Digital Arts MA programme of the National Academy of Arts, starting in the fall of 2008.

Systems for Interactive Arts / Системи за Интерактивно Изкуство
Курсът по Интерактивни Системи за Изкуството цели да запознае студентите с теорията и практиката на интерактивното изкуство, независимо от формата й. Курсът разглежда общи концепции за интерактивни пърформанси и инсталации, както и тяхната реализация.

Чрез презентации в часа, групова работа, както и индивидуално упражнение и домашна работа, студентите ще развиват практическите умения за реализиране на интерактивни проекти, ползвайки PureData, GEM и Gridflow. От всеки студент на края на курса се очаква с да е реализирал индивидуален интерактивен проект, базиран на един от моделите на интеракцията които се разглеждат в теоретичната част.

След курса се очаква от студентите да имат основно познание на теоретичната рамка на интерактивно изкуство и да могат самостоятелно да разработват и изпълняват свои собствени интерактивни проекти.

Systems for Interactive Arts / Системи за Интерактивно Изкуство | 2008 | Teaching | Tags: | Comments (0)