This course has been taught within the Digital Arts MA programme of the National Academy of Arts, since the fall of 2008.

Screen-based Arts / Екранни изкуства
Този модул разглежда по задълбочено екранните изкуства от най-ранните механични експерименти за записване и възпроизвеждане на движещи се изображения, през ранното експериментално кино, „експандед синема”, видео-арта и влияниeтo им в съвременните артистични парадигми.

След модулът, се очаква студентите да имат основно познание на историята и контектста на екранните изкуства, от раните форми на кино, през експерименталното кино, до последните съвременни тенденции. Студентите трябва да могат да правият самостоятелно анализа на художенствено произведение, и да отговарият на следните въпроси: Каква е концепцията на дадената работа? Как се отразява концепцията в избора на материал, форма, структура и презентация на работата?

Screen-based Arts / Екранни изкуства | 2008 | Teaching | Tags: | Comments (0)