This course has been taught within the Digital Arts MA programme of the National Academy of Arts, starting in the fall of 2008.

Net Art / Нет арт
В този предмет се разглежда онлайн пространството, както като пространство за изящни изкуства, така и като пространство за дизайн и комуникация. Предметът комбинира история и теорията на нет арт с техническо знание. Този курс покрива основните уеб технологии (XHTML, CSS, wiki, социални мрежи, CMS, blogs, и др.), достъпност, стандарти за съвместимост, SEO, както и теория и практика на “content management” и “content representation”.

По време на курса студентите ще разработват нет арт проект, практическо прилагане и експериментиране с наученото от курса.

След курса, от студентите се очаква да могат свободно да ползват “web 2.0” апликации като blog, wiki и социални мрежи за нет арт проекти, и да могат да правият елементарна уеб страница ползвайки HTML и CSS.

Net Art / Нет арт | 2008 | Teaching | Tags: | Comments (0)