This course I have taught together with Simeon Yanchev within the Digital Arts MA programme of the National Academy of Arts, starting in the fall of 2008.

В този кратък курс се разглежда Мошън капчър или така наричения “компютър вижън” технологии и приложения.

Чрез презентации и практически упражнение по време на курса, студентите ще се запознаят с различни подхода за начина как компютърът може да анализра и да разбира образа, както и обекти около него и движения.

Курсът надгражда върху преподаденото в модулите Електроника за художници и Системи за интерактивно искуство.

След курса, от студентите се очаква да общо познание на теорията и принципите на компютър вижън и да могат да ползват тази технология в техните проекти.

Motion Capture / Моушън капчър | 2008 | Teaching | Tags: